Allmänna bestämmelser och villkor

 

Här är översättningen av texten till svenska med de angivna ändringarna:

Allmänna villkor Denna webbplats förvaltas av Lennox Stockholm. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Lennox Stockholm. Lennox Stockholm tillhandahåller denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du godtar alla villkor, bestämmelser, riktlinjer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och bestämmelser ("Tjänstevillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och riktlinjer som hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via en hyperlänk. Dessa Tjänstevillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsskapare.

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till alla bestämmelser och villkor i detta avtal, besök inte webbplatsen och använd inte tjänsterna. Om dessa Användarvillkor anses utgöra ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa Användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till den aktuella butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av Användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Genom att fortsätta använda eller besöka webbplatsen efter att ändringar har publicerats samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar.

Vår butik drivs på Shopify Inc. Detta ger oss den onlineplattform för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

DEL 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN. Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst myndig i det land där du bor eller att du är myndig i det land där du bor och har gett oss tillstånd att låta dina minderåriga beroende personer använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, och du får inte använda tjänsten i strid med lagarna i ditt land (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller annan kod av destruktiv karaktär. Överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

DEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra service. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsuppgifter) kan skickas okrypterat och (a) kan skickas via olika nätverk och (b) kan ändras för att uppfylla tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid när den skickas via nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller exploatera någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller åtkomsten till tjänsten, eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Rubrikerna som används i detta avtal används enbart för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor på något annat sätt.

DEL 3 - KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDPUNKT FÖR INFORMATION.

Vi är inte ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän informationsändamål och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att först rådfråga primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Allt förtroende för materialet på denna webbplats är på din egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att följa ändringar på vår webbplats.

DEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA.

Priserna på våra produkter kan ändras utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del av den) utan förvarning. Vi är inte ansvariga för dig eller tredje part för förändringar, prisändringar, upphörande eller avbrott i tjänsten.

DEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (OM TILLÄMPLIGT).

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusiva online genom vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade antal och kan endast returneras eller bytas enligt vår Returpolicy.

DEL 6 - EXAKTHETEN AV FAKTURERING OCH KONTOUPPGIFTER.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa beställning du placerar hos oss. Vi kan, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen till någon geografisk region eller juridisk jurisdiktion. Vi kan också begränsa antalet produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta varje beställning som vi anser vara olaglig eller obehörig.

DEL 7 - PERSONLIG INFORMATION.

Din presentation av personlig information via butiken regleras av vår Sekretesspolicy. Visa vår Sekretesspolicy här.

DEL 8 - FEL, UNOGGRANNHETER OCH UTELÄMPLIGA INFORMATION.

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, unoggrannheter eller utelämnande som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktförsändelseavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, unoggrannheter eller utelämnande och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (även efter att du har skickat in din beställning).

DEL 9 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING.

Förutom andra förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål, (b) att uppmana andra till att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att överträda internationella, federala, regionala eller statliga regler, lagar eller förordningar, (d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter för andra, (e) att trakassera, misshandla, kränka, skada, förtala, smutskasta, förnedra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder, (f) att skicka in felaktig eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller skicka in virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, (h) att samla in eller spåra personlig information från andra, (i) att skicka skräppost, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller skrapa, (j) för något obscen eller omoraliskt ändamål, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

DEL 10 - IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

Dessa Användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

DEL 11 - ÄNDRINGAR AV VILLKOR.

Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten, enligt eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

DEL 12 - KONTAKTINFORMATION.

Frågor om användarvillkoren bör skickas till oss på [Kontaktinformation].

Tack för din förståelse och din godkännande av dessa användarvillkor.