Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker eller gör ett köp på Tree-Z.

I dessa villkor avses:

Tilläggsavtal: Ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett avtal på distans och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av Lennox-Stockholm eller av en tredje part enligt en överenskommelse mellan den tredje parten och Lennox-Stockholm; Ångerperiod: Tiden inom vilken konsumenten kan använda sin ångerrätt; Konsument: Den fysiska personen som inte agerar för ändamål som är kopplade till sin handels-, affärs-, hantverks- eller yrkesverksamhet; Dag: Kalenderdag; Digitalt innehåll: Data som produceras och levereras i digital form; Löpande avtal: Ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period; Hållbar datamedia: Varje hjälpmedel – inklusive e-post – som gör att konsumenten eller näringsidkaren kan lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida granskning eller användning under en tid som är anpassad för det ändamål för vilket informationen är avsedd, och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen; Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från avtalet på distans under ångerperioden; Personlig information vi samlar in

När du besöker Lennox-Stockholm samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de kakor som är installerade på din enhet. Dessutom samlar vi under din surfning på Tree-Z information om de enskilda webbsidorna eller produkterna du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som har hänvisat dig till Tree-Z och information om hur du interagerar med Tree-Z. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som "Enhetsinformation".

Vi samlar in enhetsinformation med hjälp av följande tekniker:

"Kakor" är datafiler som placeras på din enhet eller dator och ofta innehåller en anonym unik identifieringskod. För mer information om kakor och hur du inaktiverar kakor, gå till http://www.allaboutcookies.org. "Loggfiler" spårar åtgärder som sker på Tree-Z och samlar in data som din IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, hänvisande/avslutande sidor och datum/tidsstämplar. "Webbavbildningar", "taggar" och "pixlar" är elektroniska filer som används för att spåra information om hur du besöker Tree-Z. När du gör ett köp eller försöker göra ett köp via Tree-Z samlar vi dessutom in viss information från dig, inklusive ditt namn, fakturaadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer), e-postadress och telefonnummer. Vi hänvisar till denna information som "Beställningsinformation".

När vi i denna integritetspolicy talar om "Personlig information" avser vi både Enhetsinformation och Beställningsinformation.

Hur använder vi din personliga information?

Vi använder vanligtvis den Beställningsinformation vi samlar in för att utföra beställningar som placeras via Lennox-Stockholm (inklusive bearbetning av din betalningsinformation, organisering av leverans och tillhandahållande av fakturor och/eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna beställningsinformation för att:

Kommunicera med dig; Screena beställningar för eventuella risker eller bedrägerier; och I enlighet med de preferenser du har delat med oss kan du få information eller reklam relaterad till våra produkter eller tjänster. Vi använder den enhetsinformation vi samlar in för att hjälpa oss att screena för potentiella risker och bedrägerier (särskilt din IP-adress), och mer allmänt för att förbättra och optimera Tree-Z (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder surfar och interagerar med Lennox-Stockholm, och för att utvärdera framgången för våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

Delning av din personliga information Vi delar din Personliga information med tredje parter för att hjälpa oss att använda din Personliga information, som beskrivet ovan. Till exempel använder vi Shopify för att driva denna handelsplattform - du kan läsa mer om hur Shopify använder din Personliga information här: Shopify Integritetspolicy. Vi använder också Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur besökare på Tree-Z rör sig online - du kan läsa mer om hur Google använder din Personliga information här: Googles Integritetspolicy. Du kan också avsäga dig Google Analytics här: Google Analytics Opt-Out.

Slutligen kan vi också dela din Personliga information för att uppfylla tillämpliga lagar och förordningar, svara på en stämning, husrannsakan eller annan legitim begäran om information som vi får, eller på annat sätt skydda våra rättigheter.

Beteendemässig reklam Som beskrivits ovan använder vi din Personliga information för att tillhandahålla riktad reklam eller marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara intressant för dig. För mer information om hur riktad reklam fungerar kan du besöka den pedagogiska sidan från Network Advertising Initiative ("NAI") på denna sida.

Du kan avstå från riktad reklam genom att använda länkarna nedan:

Facebook: Facebook Advertentievoorkeuren Google: Google Advertentie-instellingen Bing: Bing Advertentie-instellingen Dessutom kan du avstå från vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance opt-out portal på: Digital Advertising Alliance Opt-Out.

Spåra inte Observera att vi inte ändrar datainsamlingen på Lennox-Stockholm när vi ser en "Do Not Track"-signal från din webbläsare och att vi inte använder sådana metoder.

Dina rättigheter Om du är en europeisk medborgare har du rätt att få tillgång till den personliga information som vi har om dig och att begära att din personliga information rättas, uppdateras eller tas bort. Om du vill använda dig av denna rättighet kan du kontakta oss med kontaktinformationen nedan.

Om du är en europeisk medborgare noterar vi också att vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla avtal med dig (till exempel om du gör en beställning via Tree-Z) eller på annat sätt för att främja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Dessutom överförs din information utanför Europa, inklusive till Kanada och Förenta staterna.

Datatillvaratagande När du lägger en beställning via Lennox-Stockholm sparar vi din beställningsinformation för vår administration, såvida du inte ber oss att ta bort denna information.

Ändringar Vi kan justera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i våra praxis eller av andra operationella, lagliga eller reglerande skäl.